ATLAS HALI MÜTHİŞ BİR HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Genel Müdür Meriç Bebitoğlu Atlas Halı’nın ürettiği nano halılara büyük talep olduğunu söyledi ve 6,5 milyon Euro’luk yatırımla üretim kapasitelerini %30 oranında arttıracaklarını dile getirdi.

Atlas-1

Halı sektörünün önde gelen firmalarından Atlas Halı yaklaşık 10 ay önce piyasaya sürdüğü leke tutmayan nano halı sayesinde cirosunu muazzam seviyede arttırdı ve büyüme trendini sürdürdü. Bu doğrultuda 1,2 milyon liralık AR-GE yatırımı yapan firma yaptığı masrafların karşılığını fazlasıyla aldı.

Nano teknoloji sayesinde kendi kendini temizleyen ve leke tutmayan halılar üreten Atlas Halı 3,7 milyon liralık cirosunu %350 arttırarak 18 milyon liraya çıkardı. Bu süreçte bayi sayısı da 117’den 330’a çıktı.

Atlas-2

Nak­san Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Ta­ner Na­kı­boğ­lu bü­yü­me­nin ar­dın­da­ki te­mel gü­cün inovas­yon ve AR-GE’­ye açık ya­pı­la­rı ol­du­ğu­nu vurgulayarak “Bu yıl ba­yi sa­yı­mı­zı 500’ün üze­ri­ne, ci­ro­mu­zu ise 36 mil­yon li­ra­ya çı­kar­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Yel­pa­ze­mi­zi ge­niş­le­tir­ken en iyi­yi, üs­te­lik eri­şi­le­bi­lir fi­yat­lar­la sun­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz” şeklinde konuştu. Yeni koleksiyonlarını Azerbaycan, Kazakistan ve Ortadoğu’daki müşterileriyle buluşturduklarını ifade eden Taner Nakıboğlu Mart ayında başta Almanya olmak üzere Avrupa’ya da satış yapacaklarını ve yenilikçi bir firma olarak uluslararası piyasada yerlerini alacaklarını söyledi.

Genel Müdür Meriç Bebitoğlu ise nano halılara büyük talep olduğunu söyledi ve 6,5 milyon Euro’luk yatırımla üretim kapasitelerini %30 oranında arttıracaklarını dile getirdi. Bu yıl %100 büyümeyi hedeflediklerini ifade eden Bebitoğlu “Kurdaki artıştan dolayı fiyatlarımızı yakın zamanda yüzde 20-25 oranında arttırmak zorunda kalacağız” şeklinde konuştu.


Bu Haberi Paylaş : FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterestEmailbufferDiggflattrRedditStumbleUpontumblr